Om det å leve side om side

0
441

Med erfaring fra dans, drama og scenografi, har Kjetil Skøien først og fremst gjort seg bemerket som en performanse-artist. På denne utstillingen viser Kjetil Skøien videoarbeider som har blitt til over en tiårsperiode. Disse representerer nok en mindre kjent side ved Skøiens mangfoldige kunstnerskap, som siden 1980-årene har virket som en sentral aktør på den norske kunstscenen.

I dette arbeidet tar Skøien for seg blikket som et psykologisk, sosialt og kulturelt fenomen. “Hvordan møter vi andre mennesker gjennom det å være et kulturelt, individuelt og sosialt vesen?” spør han.

Utstillingen har vart siden 8. mars og du rekker det før den avsluttes 10. juni. Men skynd deg! Skynd deg!

Videoarbeidene han her viser er blitt til over en tiårs periode, iscenesettelse av problematiserte situasjoner i samfunnet. Hvordan forholder vi oss til ideologisk betingede forestillinger og fordommer?