{:no}Julies lykke er helt naturlig{:}{:en}Julie’s happiness is all natural{:}

0
929

{:no}– Hva lykke er? Julie Ringnes har tenkt mye på nettopp det. Så mye at hun har kalt opp hudoljene og hudproduktene sine etter det å forstå hva naturlig lykke er: Lykke by Julie. Kanskje er det lykke å akseptere hudens naturlige aldring, eller kanskje ligger det lykke i å slippe å påføre huden produkter med usunne kjemikalier. Kanskje gjør det deg lykkelig å vite at ingrediensene i Julies hudprodukter bare kan gi huden god og sunn næring fordi alle ingrediensene er naturlige?

Plnty_promotion_Lykke_by_Julie_products_glod_1_photo_Annicken_Dedekam_Raage_2016_high_res

Naturen jobber for deg

– Det er godt å vite at naturen tar seg av det meste, sier Julie og mener at lykken ikke bare er hudolje på egendesignede flakonger, men den ligger i det at hun faktisk har utviklet naturlige produkter med kjærlighet og omsorg.
– Jeg tror at måten jeg lager produktene mine på smitter over på den som skal bruke dem. Dermed får de med litt lykke i flasken, og det gjør godt i huden det også, smiler hun.

Lykke by Julie lover ikke å gjøre deg yngre. Men å tilføre huden naturlige og næringsrike ingredienser er enkelt. Alle har tid til det.

Lykke by Julie er en kolleksjon i vekst. Dessuten handler det å skape hvert enkelt produkt om å realisere noe man går og bærer på, om det så gjelder å utfordre et etablert kosmetikkmarked.

– Det å virkeliggjøre en drøm om å starte noe, se at det rører seg, jobbe mot kortsiktige mål, oppleve at det utvikler seg og blir til, vokser… Det gir faktisk en herlig lykkefølelse, sier hun.

Plnty_promotion_Lykke_by_Julie_portrait_5_foto_Annicken_Dedekam_Raage_press_borchure_high

Lykke er helt naturlig

Opptakten til Julies lykke og produktene hennes, startet egentlig ganske ulykkelig. Det var da barna var små og fikk atopisk eksem – og det føltes helt umulig å bidra til å kurere eller lindre det – at det ikke var greit å være mamma. Julie lette høyt og lavt etter produkter som kunne gjøre livet bedre for de elskede små, men fant ingenting som hjalp. Til slutt gjorde hun som alle gode mødre gjør, forsøkte å finne en løsning på egen hånd.

Plnty_promotion_LykkebyJulie_Skrubb_breddeformat_300dpi

Ville lindre atopisk eksem

– Lykke by Julie ble skapt fordi jeg hadde et problem. Jeg hadde barn med atopisk eksem, men fant ingen produkter som lindret det. Så jeg begynte å eksperimentere med oljer og naturlige ingredienser. Jeg trengte et produkt som ikke fantes, og endte opp med å lage det selv. På søken etter en god løsning for barna mine, har jeg startet en helt ny kunnskapsreise. Nå produserer jeg hudpleieprodukter selv.

Lykke by Julie er et hjemmelaget produkt som ble skapt for å gi barne bedre livskvalitet. På kjøkkenet blandes naturens underverk med kjærlighet og omtanke.

Hun gikk til verket, hjemme på kjøkkenbordet. Der skapte hun blandinger av naturens underverk, kjærlighet og naturlige ingredienser som skulle vise seg å bidra til å gi barna bedre livskvalitet. Og ikke nok med det. Julies egen problemhud fikk en omgang i samme slengen. Til hennes lykke, virket hudoljen med andre, naturlige ingredienser på hennes hud, og Julies forskning fortsatte.

Naturlige Lykke by Julie, hudpleieserie på fire produkter

– Jeg laget min første hudoljeblanding fordi jeg trengte et produkt som ikke fantes. Nå lager jeg naturlig og næringsrik olje som gjør huden glatt, myk og glødende frisk, forteller hun.

I dag har Julie to ansiktsoljer i salg sammen med en rensende cognac-svamp. Og i tillegg til det, har hun utviklet en delikat leppepomade i lekker krukke.

Plnty_promotion_Lykke_by_Julie_products_kyss_1_photo_Annicken_Dedekam_Raage_2016_high_res

Lykke er å skape produkter som gir huden viktig næring

– Jeg har utviklet «Lykke by Julie» – ved å helle på en dråpe kjærlighet – og skapt produkter som bare gir huden god og viktig næring. Du blir hverken rynkefri eller yngre av å bruke disse produktene, sier hun leende og kan ikke love noe annet enn at du kan kan opprettholde en god, glødende og sunn hud ved å produktene daglig.

– Alle produktene har naturlige ingredienser, som du kan bruke uten å skjenke miljøet en tanke. I seg selv kan det være avhengighetsskapende, smiler hun.

Lykke by Julie er produktet som ikke fantes. Du blir hverken rynkefri eller yngre av å bruke ansiktsoljene Glød eller Skåne. Men huden får en vakker glød og naturlig næring.

Naturlige produkter er gode på huden

– Tenker du noen gang på at det å påføre olje på huden kan kjennes fett og unaturlig?

– Folk tror at olje og fet hud er det samme. Vi trenger Omega 3- og 6-fettsyrer, for å få tilbake balansen i huden, dersom vi har for lite av det, sier Julie. Hun forklarer at huden er det siste organet som tar til seg disse viktige næringsstoffene etter at de indre organene først forsyner seg når vi får det i oss. Det kan synes på huden, at den er litt fet, eller tørr. Det kalles ofte «kombinasjonshud», et begrep mange kan kjenne igjen.

Plnty_promotion_Lykke_by_Julie_products_all_photo_Annicken_Dedekam_Raage_2016_high_res

Er olje på huden det samme som fett?

– Så det er egentlig omvendt, at man skal tilføre huden de viktige Omgea-fettsyrene. For eksempel skal du bruke Glød, for den har blant annet solbærfrø, som har den optimale kombinasjonen av de to viktige fettsyrene.

Er du engstelig for at oljens konsistens skal virke «fet» eller oppleves som «fet hud», så er det ganske enkelt bare å smøre huden om kvelden før man går og legger seg.

– Da jobber jo også oljen bedre i huden, mens du sover. Og hva er vel bedre enn det, smiler Julie.

Plnty_promotion_Lykke_by_Julie_products_skane_1_photo_Annicken_Dedekam_Raage_2016_high_res

De naturlige oljene inneholder viktige fettsyrer

De naturlige blandingene føles godt på huden og viten om at alle ingrediensene er naturlige, kjennes også godt i sjelen. I denne oljen finner du ingredienser som blant annet blåbær-, tyttebær- og solbærfrø, ferskenkjerne-, hvetekim og avocadoolje, for å nevne noe. Disse inneholder essensielle fettsyrer og vitaminer. Næringsstoffene jobber for å gjenopprette, styrke og holde på hudens naturlige friske tilstand og etterlater en frisk glød.

Plnty_promotion_Lykke_by_Julie_products_skure_2_photo_Annicken_Dedekam_Raage_2016_high_res

Lykke er å ta vare på huden, ganske enkelt

Å tilføre huden riktige næringsstoffer er det enkleste en kvinne kan gjøre. Å la naturen jobbe med sine næringrike stoffer på en helt naturlig måte, kan ikke bli enklere.

– Og hvorfor ha et arsenal av hudpleieprodukter når du kan gjøre det enkelt? Vi lever alle i en travel tid. Huden må få hvile og puste. Å la produktene jobbe for deg så du kan bruke tiden din på andre ting, må være det beste en kvinne kan oppleve, sier Julie Ringnes.{:}{:en}– What happiness is? Julie Ringnes has given that question a lot of thought. Som much, she had named her facial oil products after the Norwegian meaning of the word, and for the sake of comprehending the meaning of happiness: Lykke by Julie. Maybe happiness is to understand and accept the natural ageing of the skin, or maybe it’s happiness to avoid applying products to the skin that contains unhealthy chemicals. Maybe it will make you happy to know that the ingredients in Julie’s skin products only can offer your skin healthy nutrition because all the ingredients are natural?

Plnty_promotion_Lykke_by_Julie_products_glod_1_photo_Annicken_Dedekam_Raage_2016_high_res

Nature works for you

– It’s reassuring to know that nature takes care of most things, says Julie and hints realistically that happiness not only is skin oil products on flasks she designed herself, but also the fact that she developed the products containing natural ingredients with love and care.
– The way I make the products transfers to the costumer that buys it. It kind of follows into their lives, and they get a little happiness in the flask. It does well for the skin as well. She smiles.

Lykke by Julie does not promise to make you younger. But applying healthy nutritious ingredients is simple. There’s always a time to do it.

Lykke by Julie is a growing concept. And in addition to that, it’s about the creation of each product and about the realisation of the dream I carry, even though I know I’m challenging an established market of famous cosmetic brands.

– To make a dram come true, to create a startup, to see that the work you do matters, that the concept is moving forward, to work towards goals, to experience the development and grows… I am for sure experiencing moments of happiness just doing that, living the dream, she says.

Plnty_promotion_Lykke_by_Julie_portrait_5_foto_Annicken_Dedekam_Raage_press_borchure_high

Happiness is all natural

But reality for Julie wasn’t always happy. It started out quite unhappy. But the unhappiness that she had to face when her kids had eczema, became the seed of her enterprise. As a mother, she felt there was nothing she could do to help her loved ones, it was completely out of her control to be able to cure the skin problems. In the times she was a desperate mum. She tried everything, searched high and low for products to help. But she couldn’t find anything. In the end, she did what all mothers would do, tried to find her own solution.

Plnty_promotion_LykkebyJulie_Skrubb_breddeformat_300dpi

Wanted to help her children relieving eczema

– Lykke by Julie was created because I was trapped with a problem. My children suffered from exzema, but I was unable to find products that could relieve their sufferings. So I started to experiment with natural oils and ingredients. I needed a product that didn’t exist, and ended up by making it myself. Whilst searching for a solution for my kids, I started a travel of knowledge. Now, I’m a producer of skin products!

Lykke by Julie is a home made product that was created to give Julie’s children a better quality of life. She blends her products in the kitchen with love and care.

In difficult times, she didn’t hesitate empowering the process of creating wonders of nature. With love and natural ingredients, the story of Lykke by Julie would actually prove to give her children a better life. And not having the perfect skin herself, Julie learned that her own skin became healthy when applying her home made products. She made a few different mixtures. She happily noticed how different skin types reacted differently to other ingredients. Julie continued her research.

A skin care line of four natural products

– I made my first mixture of skin oils because I needed a product that didn’t exist, and now I’m a maker of healthy and nutritious facial oils that makes the skin soft and smooth, and glowingly fresh, she sais.

As of today, Julie has a product line of four products that contains two facial oils, a lip balm and an organic cognac sponge to rinse the skin. All the products arrive in deliciously made packaging.

Plnty_promotion_Lykke_by_Julie_products_kyss_1_photo_Annicken_Dedekam_Raage_2016_high_res

Happiness is to provide important nutrition to the skin

– I have developed Lykke by Julie – by adding a drop of love – and created products which only purpouse is to provide important nutrition to the skin. You don’t avoid wrinkles or lines, and you don’t get any younger by using these products. Julie laughs. She will not promise anything but for you to maintain a healthy glowing skin by using her products on a daily basis.

– Inn all my products you only find natural ingredients, to be used as much as you want  without feeling guilty of poisoning the environment in any way. By knowing that, my products can make you an addict, Julie teases.

Lykke by Julie is the product that didn’t exist. The facial oils Glød and Skåne will not remove wrinkles or lines. But your skin will gain beautiful glow through natural nutrition.

Natural products works well for the skin

– Do you ever think that applying oil on the skin can make it appear oily and unnatural?

– People easily thinks that oil and oily skin is the same thing. But it’s not. We need Omega 3 and 6 fatty acids to regain the balance in the skin – that is if there’s to little concentration of it in the skin, which it often is, she explains. The skin is the last organ that absorbs the important nutritions from the fatty acids, that stays in the inner organs before ever reaching the skin if we eat them. It can make the skin a bit oily or a bit dry. That’s usually what we call “combination skin”, skin conditions lots of people already know.

Plnty_promotion_Lykke_by_Julie_products_all_photo_Annicken_Dedekam_Raage_2016_high_res

Does oil on the skin create oily skin?

– No, that’s a misunderstanding. It is the other way around, we are supposed to add the important fatty acids to the skin to avoid both oily or dry skin conditions. For example, by using Glød, because it contains seeds from Black Currant. This is the seed that has the optimal combination of the two most important fatty acids we know.

If you are anxious of the oil’s texture will appear oily or be perceived as oily skin, then simply apply the facial oil at night before you go to bed.

– By adding it in the evening, the oil will work in your skin while you sleep. And what’s better than not even have to think about it, Julie smiles.

Plnty_promotion_Lykke_by_Julie_products_skane_1_photo_Annicken_Dedekam_Raage_2016_high_res

Natural oils contains important fatty acids

The natural mixtures feels smooth on the skin, and knowing that all ingredients are natural, your mind also feels wonderful. You’ll find ingredients like seeds from Blueberry, Lingonberry, Black Currant, oils from peach, wheat germ and avocado oil, just to mention some ingredients. They contain essential fatty acids and vitamines. Nutrients works to recover, strengthen and keep the natural condition of the skin and leaves a fresh glow.

Plnty_promotion_Lykke_by_Julie_products_skure_2_photo_Annicken_Dedekam_Raage_2016_high_res

Happiness is to take care of the skin

To add important nutrition to the skin, is the simplest way for a woman to look natural. To let nature do the job by adding nourishing ingredients the natural way – there’s no way to manipulate the skin to make it look healthier.

– And why keep a container of skin products when simplicity talks, and you only need very few ? We all live in busy times, the skin needs to breathe and relax. To let the products work while you do other tasks, must most probably be the best thing a women can experience, says Julie Ringnes.{:}